Белорусский язык

Скарбы чароўнага куфэрка

         У кожнага народа, як і ў кожнага чалавека, свой характар, свой адметны лёс, сваё непаўторнае месца сярод іншых народаў. Кожны народ, адчуўшы сваё высокае прызначэнне ў чалавечай супольнасці, узбагачае яе найлепшымі духоўнымі дарамі, сабранымі за стагоддзі свайго гістарычнага існавання ў самабытную скарбонку вусна-паэтычнай творчасці і фальклору. Нібы дзіўны, неўміручы набытак перадаюцца гэтыя дары з пакалення ў пакаленне. І як хваля шліфуе непадатлівыя камяні, так мудрасць народная адшліфоўвае вякамі легенды і паданні, казкі і песні, прымаўкі і загадкі, мудрагелістыя скорагаворкі і зіхоткія пацешкі.

         Знаёмячыся з імі, яшчэ раз пераконваемся, што наш народ ніколі не траціў веры ў чалавечую дабрыню, сумленнасць і спагадлівасць. Засяваў вясновую раллю ўраджайным зернем, але не забываў засяваць сэрцы сваіх нашчадкаў адборным зернем справядлівасці, чалавечай годнасці і дабрыні. Падсілкоўваючы іх мудрымі россыпамі дасціпных жартаў, усмешак, спавіваючы іх у светлыя сувоі тонкага гумару.

         Для  знаёмства з беларускім фальклорам да  вучняў 3 «Д» класа завітала чараўніца з чароўным куфэркам, напоўненым легендамі, казкамі, загадкамі, жартамі. Гучалі легенды пра зубра, бусла і зязюлю, узгадалі народныя святы з песнямі і традыцыямі, знайшліся адгадкі на ўсе загадкі, смяяліся над жартамі, пагулялі ў гульню «Сляпы музыкант». Завершылася сустрэча  праглядам мультыплікацыйнага фільма “Ліса, мядзведзь і мужык”.

         Ад знаёмства вучні засталіся задаволеныя, упэўненыя ў тым, што такія творы мог стварыць толькі духоўна багаты, неабдзелены прыродным талентам, мужны і мудры народ – беларусы.

Загадчык бібліятэкі Худалей Г.М.